Text Forma Funkce

T F F

Ahoj

Ateliér Text, forma, funkce je místem k setkávání studentů, umělců, architektů a designérů v návaznosti na výzkum a dialog. Koncepce ateliéru odráží soudobou potřebu uměleckého provozu po designérech s uceleným přehledem a schopností širší analýzy a realizace díla v kulturní nebo jiné společenské oblasti. Chci vybudovat prostředí pro průzkum a prezentaci různých strategií chápání designu v souvislostech celé hmotné i nehmotné kultury. Soudobý design potřebuje nový model práce a ten se snažím objevit. Kladu důraz na práci s textem jako nástrojem pro orientaci v prostoru a prostorem jako dějištěm textu. Základem je proces, kdy studenti pracují na zadání tak, aby byli v úzkém spojení s povahou úkolu, vnímali potřebu zadavatele v návaznosti na vlastní uměleckou identitu. Od posluchačů bude vyžadována co nejhlubší znalost zpracovávaného tématu a jeho vyčerpávající rozbor. Vedení ateliéru pomáhá studentům při práci a podporuje jejich vývoj tak, aby prohlubovali své znalosti a zkušenosti směrem k originální a svébytné činnosti. V první části studia jsou studenti vedeni k vyjádření a vnímání jejich vlastní prezentace souběžně studiem kresby, základů typografie, analýzy textu, schopnosti vnímání prostoru. V části druhé se pak zaměřují na precizování prezentace a utváření jejich vlastního uměleckého názoru. Požadovány jsou kolaborativní projekty s jinýmy ateliéry v rámci fakulty, i jiných uměleckých škol (rešerše – teze – zdůvodnění). Studenti v průběhu studia pracují na projektech od grafických návrhů brožur po výstavní katalogy, plakáty, architektonická řešení výstav či scénografii s pečlivostí a důrazem na koncepci a detail, polemické myšlení od úvodní fáze až po dodání nebo zahájení jednotlivých projektů. Úkolem vedoucí ateliéru Text, forma, funkce jsou absolventi, kteří jsou vysoce motivováni a připraveni vést své vlastní nezávislé studio se specializací na design, umění a jeho provoz, aktivně iniciující vznik samostatných projektů.
Info

Ateliér grafického designu

Text Forma Funkce

Fakulta umění Ostravské univerzity

Podlahova 3

709 00 Ostrava


vedoucí ateliéru

Filip Nerad, anymadestudio.com

vedoucí ateliéru

Jiří Havlíček


mail tff@anymadestudio.com

facebook studentů ateliéru

instagram studentů ateliéru
Content

Previous projects have seen Sophie train her lens at topics as varied as banger racing to Peckham’s afro hair salons, and her latest work retains that deep and direct interest in the multiplicity of the human experience, which makes her photography so captivating. Shot for Modern Weekly magazine, and as the title suggests, Cowboy Country is a visual examination of cowboys and girls doing their thing at various equestrian events. There are stetsons, spurs, chaps, and chains: it is a vision of pure Americana on horseback. Except we’re not in Arkansas. This is Kent. Cast your mind back a few weeks and you might remember Maisie Marshall’s photos of Britain’s burgeoning rodeo scene. In these claustrophobic pre-Brexit days, it seems that more and more of us are looking toward the dusty vastness of the great American west for some sort of release. From the Cornish coast to the nether-reaches of Northumberland, you’ll find active cowboy communities, each practicing an Anglicised version of what’s known as western riding, a centuries old American tradition that has its roots in the arrival of Spanish conquistador’s back in the 16th century.
Cookies

Cookies We use cookies on this website to analyse your use of our products and services, provide content from third parties and assist with our marketing efforts. Learn more about our use of cookies and available controls: cookie policy. Please be aware that your experience may be disrupted until you accept cookies.
Uchazeči

Máš-li zájem o studium či více informací o Fakultě umění OU, navštiv prosím univerzitní web.
Absolventi