FU OU

Historie Fakulty umění Ostravské univerzity sahá do roku 1991, kdy byla - jako výraz potřeby umělecko-teoretického studia univerzitního typu – při Pedagogické fakultě zřízena dvě umělecky zaměřená pracoviště: Katedra výtvarné tvorby a Umělecko pedagogická katedra (UPK – hudební obor). Jejich profilace od počátku akcentovala zejména volnou tvorbu, respektive hudební interpretaci, čímž se programově vzdalovala tradičnímu pojetí kateder pedagogických fakult, připravujících absolventy v první řadě k působení na poli edukativních činností. Potvrzením tohoto směřování se v roce 2001 stala transformace obou kateder do podoby Institutu pro umělecká studia, jehož šestiletá činnost bezprostředně předcházela vzniku fakulty 1. srpna 2007. To představovalo významný krok vpřed pro rozsah studijních programů univerzity. Fakulta se stala jedinou institucí v České republice, která začala nabízet bakalářské a magisterské studium v oboru hudební umění.

Nově vzniklá Fakulta umění se poprvé představila veřejnosti v říjnu 2007 na prestižním Akademickém dni Ostravské univerzity a to s koncertem symfonického orchestru Fakulty umění a výstavou uměleckých děl vytvořených studenty Fakulty umění.

Fakulta si zakládá na otevřeném, svobodném a stimulujícím prostředí. Pro své studenty aktivně vytváří reálné klima hudebního i výtvarného provozu a vyhledává další příležitosti pro realizaci jejich vlastních projektů. Nízké počty studentů umožňují intenzivní spolupráci i osobní přístup mezi studenty a akademiky, v jejichž řadách najdete jména v Česku i ve světě uznávaných umělců.

Jako dynamická a sebevědomá instituce, hraje dnes Fakulta umění hlavní roli při reprezentování Ostravské univerzity před širokou veřejností.
Tento web

Tento nový obsahový web FU OU je chápán jako portfolio, chcete-li databáze uměleckých výstupů naší fakulty. Web je spravován horizontálně – s důrazem na audiovizuální složku, na němž participují studenti i pedagogové reprezentující dílčí obory společně s neakademickými pracovníky reprezentující fakultu. Dohromady se tak zrcadlí umělecké výstupy studentů a aktivity FU OU jako celku online na demokratické a každodenní bázi.

Pro informace týkající se uchazečů, přijímacích procesů, struktury fakulty, složení kateder, mezinárodní spolupráce, úředních dokumentů apod. prosím přejděte na institucionální web Fakulty umění Ostravské univerzity.
Kontakt

Fakulta umění – výtvarné obory

Ostravská univerzita

Podlahova 3, 709 00 Ostrava

+420 597 09 2950

+420 553 46 2950


Fakulta umění – hudební obory

Ostravská univerzita

Sokolská třída 17, 702 00 Ostrava

+420 597 09 2900

+420 553 46 2900


fu.osu.cz

info.fu@osu.cz